ANUNȚ

Dezbatere Publică

în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a orașului Avrig pentru perioada 2021 – 2030

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administratia publică, anunțăm organizarea unei dezbateri publice online, pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului Avrig, pentru perioada 2021 – 2030.

Strategia de dezvoltare locală reprezintă documentul strategic în baza căruia sunt stabilite direcțiile de acțiune ce vor stimula dezvoltarea locală, prin creșterea absorbției fondurilor europene nerambursabile, prin îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor, prin creșterea capacității instituționale și a transparenței actului de guvernare locală, care, implicit, vor genera o creștere economică și socială durabilă, inteligentă și incluzivă.

Strategia de dezvoltare locală clarifică pe termen mediu şi lung direcţiile şi domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii și trebuie să reflecte, cât mai fidel cu putință, posibilitățile reale de dezvoltare ale orașului și a localităților aparținătoare. Credem că implicarea cetățenilor și a tuturor factorilor decizionali locali vor contribui la o planificare reală și eficientă a dezvoltării orașului Avrig.

Așteptăm cu interes propuneri de proiecte, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind lista cu propuneri de proiecte, supusă consultării publice.

Dezbaterea publică va avea loc pe platforma Zoom, în data de 20.05.2021, la ora 15:00. Toate persoanele interesate să participe, sunt rugate să transmită un mail pe adresa office@primăria-avrig.ro, pentru a primi link de conectare.

Vă mulțumim!

Source