În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planuluirilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 215/2011 privind aprobarea Regulamentului de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism,

ANUNȚĂM

Pe data de 25 ianuarie 2021, ora 13:00, Primăria Municipiului Adjud, împreună cu beneficiarii SC ONVIRA PREST SRL organizează o ședință de dezbatere publică privind consultarea și informarea publicului asupra intenției de elaborare privind aprobarea documentației de urbanism – etapa II – Planul Urbanistic Zonal – ”Atragere în intravilan teren pentru construire hală reciclare, sortare și depozitare deșeuri nepericuloase, sediu administrativ, împrejmuire”  situat în extravilanul municipiului Adjud, T66, P440, Vrancea”.

Documentația de urbanism – însoțită de planșe și certificat de urbanism aferente  – poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Adjud, str. Stadionului nr. 2, telefon 0237/641908 și la sediul SC GLOBAL PROIECT SRL, str. 1 Decembrie 1918, nr. 17, Focșani, telefon 0237/232777 în perioada 30.12.2020 – 24.01.2021.

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală și respectând măsurile de combatere a răspândirii virusului SARS-CoV-2, cetățeni ai municipiului Adjud, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, reprezentanți ai mass-media, reprezentanți ai instituțiilor publice și alte persoane inteesate.

Persoanele interesate se pot înscrie, în vederea luării cuvântului în cadrul ședinței de dezbatere publică, prin intermediul adresei de email [email protected] sau direct la Registratura Primăriei Municipiului Adjud.

Modalitatea privind desfășurarea dezbaterii publice va fi prezentantă participanților la începutul dezbaterii.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii pentru participare.

Fiecare participant, după intrarea în sala de dezbatere, se va înscrie pe lista de persoane prezente la dezbaterea publică. La luarea cuvântului, participanții se vor prezenta.

Potrivit prevederilor art. 7, alin.(10) lit. b din Legea nr. 52/2003, dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă la proiectul de act normativ în discuție.

Source