În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Orasului Sovata anunţă că vineri, 12 iulie 2024, orele 9,30 va organiza în Sala Mare de Sedințe de la sediul propriu(Sovata, str.Principala nr. 155) DEZBATEREA PUBLICĂ privind Strategia Integrata de Dezvoltare al Orasului Sovata pe perioada 2021-2030.

Documentul strategic este fundamental pentru dezvoltarea Orasului Sovata, identificând nevoile existente, stabilind obiectivele și direcțiile de dezvoltare pe termen mediu. Elaborarea documentului a parcurs etapele de colectare date și analiză a situației existente, precum si identificarea nevoilor și priorităților locale. Documentul are la bază datele colectate de la factori interesați din Oras Sovata – instituții și autorități publice, organizații neguvernamentale, societate civilă, operatori economici, cetățeni.
Documentele Proiectului supus în dezbatere publică sunt afisate spre consultare, pe site-ul instituției.

Se pot înscrie pentru a lua parte la dezbatere (în limita a 50 de participanți), toți cei interesați să contribuie cu sugestii și propuneri pe tema acestui proiect: persoane fizice și juridice, organizații non-guvernamentale/ale societății civile, asociații profesionale, reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniu, reprezentanți ai presei.
Înscrierea se poate realiza prin intermediul unei solicitări trimise pe adresa de e-mail [email protected]. Datele necesare înscrierii vor include: numele și prenumele participantului/reprezentantului legal, după caz, organizația pe care o reprezintă, datele de contact, numărul de telefon, precum și confirmarea participării la dezbatere. Aceste informații nu sunt dezvăluite terților.
De asemenea, persoanele interesate să-și prezinte verbal propunerile în cadrul ședinței publice sunt rugate să precizeze clar acest lucru în mesajul trimis pe adresa de e-mail anterior menționată.
Pentru susținerea propunerilor/punctelor de vedere, persoanele înscrise la cuvânt vor avea la dispoziție 5 minute. În situația în care propunerile formulate sunt semnificative sub raportul conținutului, timpul dedicat susținerii acestora poate fi prelungit, o singură dată, cu încă 3 minute, de către coordonatorul/moderatorul ședinței publice.
Intervențiile în cadrul ședinței vor avea loc în ordinea înscrierii.

Proiect hotărâre aprobare SIDU

Articolul Anunț dezbatere publică – Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana al Orasului Sovata apare prima dată în Primăria Sovata.

Source