Anunț depus de către Stănescu Alebert Eduard privind la consultarea documentație de urbanism PUD – ” Construire locuință P+1, anexă gospodărească (magazie) și împrejmuire teren” propuse a fi situate în com. Aninoasa, str. Aleea Mânăstirea Dealu, T21,22, P415/5,465/3,465/4,466,544, UTR5- etapa 1

Source