Anunț depus de către SC Delta Racom Impex SRL cu privire la intenția de elaborare a documentației de urbanism pentru obiectivul – Întocmire studiu de oportunitate și PUZ pentru – Construire hale depozitare, stație ITP și împrejmuire teren, str. DE 610 (Brânzărie), FN, UTR5, comuna Aninoasa, județ D-ța.

Source