Anunț depus de către Cabinet Individual de Practician în Insolvență Pantelin Marian privind vânzarea bunurilor debitorului SC Alexandru Servcom SRL

Source