Anunț depus de către Albulescu Mircea Petruț privind depunerea solicitarii emiteri acordului de mediu pentru proiectul – “Schimbare de destinație din hală depozitare în spălătorie auto, extindere pe orizontală construcție existentă și racordare la rețelele publice existente în zonă”, propus a fi amplasat în com. Aninoasa, str. Aleea Sinaia.

Source