ORAȘUL NEGREȘTI-OAȘ, cu sediul în Loc.Negrești-Oaș, str.Victoriei, nr.95-97, jud.Satu Mare, titular al proiectului : Reabilitare și modernizare drum de interes local, strada Luna 2 (tronsonul str.Luna-DN19 str.Victoriei) afectat de calamități, din orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare”, propus a fi amplasat în Loc.Negrești-Oaș, intravilan, jud.Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Satu Mare, din Mun.Satu Mare, str.Mircea cel Bătrân, nr.8/B, jud. Satu Mare în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet:http://apmsm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Source