ORAȘUL NEGREȘTI-OAȘ, cu sediul în orașul Negrești-Oaș, str. Victoriei nr.95-97, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite/actualizate pentru proiectul: ”Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în orașul Negrești-Oaș”.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, și la sediul titularului din orasul Negresti-Oas, nr. 95-97, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00,precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Source