ORAȘUL NEGREȘTI-OAȘ, cu sediul în orașul Negrești-Oaș, str. Victoriei nr. 95-97, titular al proiectului Dezvoltare rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în orașul Negrești-Oaș, propus în orașul Negrești-Oaș, străzile: Grinduri, Stejarului, Rozelor, Corni, Livezilor, T.Vladimirescu, Pietrosului, Valea Cerbului, Luna, Luna 2 și cartierul Tur, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Source