ANUNȚ
DE PRESĂ

PROGRAMUL
OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020

BENEFICIAR:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA VALEA MARULUI

“COMPLEX
MULTIFUNCTIONAL PENTRU ACTIVITATI DIDACTICE SI SPORT IN SAT VALEA MARULUI, COM
VALEA MARULUI, JUD GALATI”

COD
SMIS 2014+: 124821

Unitatea Administrativ Teritoriala
Comuna Valea Mărului
,
cu sediul în Comuna Valea Mărului, Str. Preot Gh. Gafton nr. 2, județul Galați,
cod postal 807320 și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei,
în calitate de Autoritate de Management și Agentia
pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
în calitate de
Organism Intermediar, au semnat la data de 30.09.2020 contractul de finanțare,
în valoare totală de 14.515.691,27.

Obiectivul
general al proiectului este creșterea gradului de participare la nivelul
educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu
risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Construirea
complexului va conduce la creșterea calității infrastructurii de educație,
pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a
îmbunatairii participării populației școlare la procesul educațional. Luând în considerare
acești factori, putem concluziona că investiția în infrastructura educaționala
din localitate va avea un impact pozitiv semnificativ asupra formării și
dezvoltării tinerei generații, impact care se va menține în mod durabil pe
termen mediu și lung.

Proiectul,
care primește finanțare din Fondul European de Dezvoltare
Regională prin Programul Operaţional Regional
2014-2020, Axa Prioritară 10 – 
“Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții
10.1 “Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională,
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare” este implementat în perioada
17.03.2018 și data 30.04.2023, în  Comuna
Valea Mărului, Str. Preot Gh. Gafton nr. 2, județul Galați, cod postal 807320.

Valoarea totală a proiectului este de
14.515.691,27 lei, din care valoarea totală a finanțării nerambursabile este de
12.086.361,39 lei, care este compusă din finanțare nerambursabilă din Fondul
European de Dezvoltare Regională în valoare de 10.273.407,19 lei și finanțare
nerambursabilă din Bugetul Național de 1.571.226,97 lei.

Programul Operațional Regional 2014–2020
este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca
obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea
condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea
dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru
dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona
în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de
asimilare a progresului tehnologic.

Date
de contact:

Unitatea
Administrativ Teritoriala Comuna Valea Mărului

DOCA VIRGIL

Primar

Comuna Valea Mărului, Str. Preot
Gh. Gafton nr. 2, județul Galați cod postal 807320

Tel. 0236 863
400, Fax. 0236863400, E-mail: [email protected]

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Pentru
informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitați

http://www.inforegio.ro   |  http://facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul
acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României.

Source