ANUNȚ DE PRELUNGIRE A PERIOADEI DE DEPUNERE DOSARE

În conformitate cu PROCEDURA de SELECȚIE PARTENERI în cadrul Consorțiului regional pentru învățământ dual VEST TIMISOARA care prevede:

“Apelurile de selecție pot fi prelungite, cu aprobarea conducerii Partenerilor, conform procedurilor interne ale universităților, respectiv UAT. Anunțul privind prelungirea se va face numai in timpul sesiunii in derulare, nu mai târziu de ultima zi a acestei sesiunii. Atunci când se prelungește apelul de selecție, nu este permisa nici o alta modificare in conținutul apelului de selecție pe perioada de depunere a proiectelor (inclusiv pe durata prelungirii), pentru a se respecta principiul egalității de șanse intre solicitanți. Publicitatea prelungirii apelurilor de selecție se face in aceleași condiții in care a fost anunțat apelul de selecție.”

Având în vedere procedurile interne de lungă durată ale operatorilor economici, în special a celor cu o componentă multi/internațională, pentru aprobarea participării la consorțiul dual se prelungește perioada de depunere a dosarelor de candidatură.

 Calendarul de selecție se modifică astfel:

 Depunerea documentație: 01 decembrie – 19 decembrie 2022, ora 14.00 – termen limită

Transmitere răspuns solicitări de clarificări cu privire la procedura de selecție a partenerilor: maxim 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Evaluarea documentației: 19-20 decembrie 2022

Anunțarea rezultatelor intermediare: 20 decembrie 2022

Depunere contestații:  21-22 decembrie 2022

Soluționarea contestațiilor: 23 decembrie 2022

Afișarea rezultatelor finale: 23 decembrie 2022

The post ANUNȚ DE PRELUNGIRE A PERIOADEI DE DEPUNERE DOSARE first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source