UAT ORAŞ ROVINARI, cu sediul in oraş Rovinari, Str. Florilor nr. 2, judeţul Gorj, telefon 02533710952346806, fax 0253371004, e-mail [email protected], intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, urmatoarele servicii:

  Anunt_achizitie_cursuri_perfectionare.pdf (960,0 KiB, 6 hits)
Source