Anunț de participare simplificat SCN1132437 – Execuție lucrări complementare (instalații efracție și supraveghere video) aferente obiectivului de investiții „Construcția si echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Mun.Timisoara – Cl.Bogdăneștilor”, cod SMIS 2014+: 129119.

The post Anunț de participare simplificat SCN1132437 – Execuție lucrări complementare (instalații efracție și supraveghere video) aferente obiectivului de investiții „Construcția si echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Mun.Timisoara – Cl.Bogdăneștilor”, cod SMIS 2014+: 129119 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source