Anunț de participare simplificat SCN108735/10.06.2021 privind execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii: ”Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara-Construire centru multifuncţional”, cod SMIS 2014+: 121017

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare simplificat nr. SCN108735/10.06.2021

The post Anunț de participare simplificat privind ”Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara-Construire centru multifuncţional”, cod SMIS 2014+: 121017 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source