Anunț de participare simplificat SCN1089536/19.07.2021 privind Executie lucrari aferente obiectivului de investiţie ”Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei, nr.19-21-23-25-31ˮdin cadrul proiectului:”Imbunatatirea eficientei energetice a sectorului rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: str.Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31” Cod SMIS 2014+: 121436

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr. SCN1089536/19.07.2021

The post Anunț de participare simplificat privind ”Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei, nr.19-21-23-25-31ˮdin cadrul proiectului:”Imbunatatirea eficientei energetice a sectorului rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: str.Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31” Cod SMIS 2014+: 121436 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source