Anunț de participare simplificat SCN 1090986/ 11.08.2021 privind execuție lucrări aferente obiectivului de investiții: „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe str. Arieș nr.20”, Cod SMIS 2014+:121249

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr. SCN 1090986/ 11.08.2021

The post Anunț de participare simplificat privind execuție lucrări aferente obiectivului de investiții: „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe str. Arieș nr.20”, Cod SMIS 2014+:121249 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source