Anunț de participare simplificat nr. SCN1108676/10.06.2022 având ca obiect: Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara ” Cod SMIS 2014+: 124711

The post Anunț de participare simplificat nr. SCN1108676/10.06.2022 având ca obiect: Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara ” Cod SMIS 2014+: 124711 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source