Anunț de participare simplificat n. SCN1118272/13.12.2022 privind executie de lucrări din cadrul proiectului ,,Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Soarelui-Odobescu-Complex”, Cod SMIS 2014+: 119790, pe urmatoarele loturi:
Lot 1 – „Reabilitare termică imobil Aleea Azurului, nr.9”;
Lot 3 – „Reabilitare termică imobil str. Padurarilor nr.5”;
Lot 6 – „Reabilitare termică imobil str. Sirius nr.32”;

The post Anunț de participare simplificat n. SCN1118272/13.12.2022 privind executie de lucrări din cadrul proiectului ,,Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Soarelui-Odobescu-Complex”, Cod SMIS 2014+: 119790, pe urmatoarele loturi:
Lot 1 – „Reabilitare termică imobil Aleea Azurului, nr.9”;
Lot 3 – „Reabilitare termică imobil str. Padurarilor nr.5”;
Lot 6 – „Reabilitare termică imobil str. Sirius nr.32”;
first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source