Instituția MUNICIPIUL BRAD – PRIMARIA invită persoanele fizice si juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, culte.

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, sport, educație, culte, social pe anul 2023 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
 2. Sursa de finanţare a contractului și valoarea: bugetul local  294.000 lei, defalcată pe domeniile:
  • cultură 40.000 lei,
  • sport 200.000 lei,
  • culte 54.000 lei.
 3. Durata proiectelor : pâna în data de 15.12.2023.
 4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: Legea 350/2005, art. 20, alin. (2), 24.03.2023 ora 13,00.
 5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria municipiului Brad, str. Independenţei nr. 2.

Selecţia și  evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare , în perioada 27.03.2023-28.03.2023.

Ghidul solicitantului poate fi consultat aici, și poate fi descărcat în format editabil aici .

Source