Municipiul Brad invită persoanele fizice si juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, culte.

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură/sport/educație/culte/social pe anul 2022, este prevăzută la art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general .
 2. Sursa de finanţare a contractului este bugetul local  și valoarea este de 390.000 lei, defalcată pe domeniile:
  • cultură 40.000 lei,
  • sport 290.000 lei,
  • culte 60.000 lei.
 3. Durata proiectelor: de la încheierea contractelor pâna la 15.12.2022.
 4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: Legea 350/2005, art. 20, alin. (2), 15.04.2022 ora 13.00, motivul termenului de 16 zile se datorează calendarului competițiilor sportive și artistice locale și județene.
 5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Municipiul Brad, str. Independenţei nr. 2, județul Hunedoara.
 6.  Selecţia și  evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare  în perioada 19.04.2022-21.04.2022.

Ghidul solicitantului poate fi consultat aici, și poate fi descărcat în format editabil aici .

Source