Instituția MUNICIPIUL BRAD – PRIMARIA invită persoanele fizice si juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, culte.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură/sport/educație/culte/social pe anul 2021 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanţare a contractului și valoarea : bugetul local, 260.000 lei.
  3. Durata proiectelor : pâna în data de 15.12.2021.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: Legea 350/2005, art. 20, alin. (2), 24.05.2021 ora 16.00, motivul termenului de 17 zile se datoreaza adoptării bugetului local  cu foarte mare întârziere.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria municipiului Brad, str. Independenţei nr. 2.
  6. Selecţia și  evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare , în data de 25.05.2021.

Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanțate sunt următoarele:

  • Cultură: 10.000 lei
  • Sport:  110.000 lei
  • Culte:  140.000 lei

Ghidul solicitantului poate fi consultat aici, și poate fi descărcat în format editabil aici .

Source