Oraşul Negreşti Oaş, prin reprezentant legal doamna Aurelia Fedorca, în calitate de primar,  invită persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii şi cultele religioase recunoscute conform legii care îndeplinesc conditiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 să depună propunerile de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabilă pentru anul 2021.

  1. Procedura aplicată va fi în conformitate cu art. 20 alin. 2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile şi se acordă din bugetul local de venituri şi cheltuieli al oraşului, motivul accelerării procedurii este accesul la finanţare nerambursabilă şi a beneficiarilor de proiecte care se derulează începând cu luna octombrie 2021.
  2. Buget alocat: 225.000 lei din bugetul local, respectiv activităti  pentru culte religioase 205.000 lei, pentru activități culturale suma de   30 000 lei și pentru activitați sportive 20.000 lei .
  3. Durata proiectelor: 15.12.2021 ;
  4. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte va fi postată pe site-ul www.negresti-oas.ro, sau se poate ridica de la sediul Primăriei oraşului Negreşti Oaş.
  5. Informaţii şi clarificari cu privire la documente: se pot obţine de la Primăria Orașului Negrești Oaș, str. Victoriei, nr. 95-97,  Direcția Achiziții Publice și Proiecte, Birou Achiziții Publice, corp C, etajul 1, camera 1 și 2 .
  6. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 23.08.2021, ora 16.00.
  7. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiecte: Primăria oraşului Negreşti Oaş str. Victoriei nr. 95-97, Compartiment registratură .
  8. Selecţia şi evaluarea propunerilor de proiecte în vederea obtinerii finantării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada 24.08.2021 – 30.08.2021

PRIMAR

AURELIA FEDORCA

Secretar General UAT

CIONCA IOAN

Source