Anunț de participare CN1057154 privind acordul – cadru de servicii de evaluare si expertiza privind elaborarea rapoartelor de evaluare/ reevaluare a unor imobile din categoria activelor fixe corporale de natura mijloacelor fixe situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara si aflate in patrimoniul Municipiului Timisoara, a Statului Român şi pentru imobilele la care Municipiul Timişoara prezintă un interes.

The post Anunț de participare CN1057154 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source