Anunț de participare CN1041639/17.04.2022 privind servicii de proiectare(faza PT) aferente obiectivului de investiții ,, Extindere corp clădire C1 la Școala Generală nr.7 , str. I.I. de la Brad , nr. 2, Timișoara”

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr.CN1041639/17.04.2022

The post Anunț de participare CN1041639/17.04.2022 privind servicii de proiectare(faza PT) aferente obiectivului de investiții ,, Extindere corp clădire C1 la Școala Generală nr.7 , str. I.I. de la Brad , nr. 2, Timișoara” first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source