ANUNȚ
privind organizarea negocieri de masă lemnoasă pe picior din data de 14.11.2022

1.Organizatorul negocierii:COMUNA BAIA DE CRIȘ, com. Baia de Criș, str.Tribunului,nr.4, jud. Hunedoara, tel/fax:0254682119/0254682564, [email protected]
2.Data și ora desfășurării negocierii 14.11.2022 ora 10:00.
3.Locul desfășurări licitației:loc. Baia de Criș, nr.4, jud.Hunedoara, sediul primăriei.
4.Tipul negocieri: negociere pentru vânzare masă lemnoasă pe picioar.
5. Temenul legal al organizării și desfășurării negocierii:Negocierea este organizată și se va desfășura conform Hotărârii nr.65 din 31.10.2022 a Consiliului local al comunei Baia de Criș privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din
proprietatea privată a comunei Baia de Criș-pășune, aflată în afara fondului forestier și stabilirea prețului de pornire la negociere.
6. Data desfășurării. 14.11.2022 ora 10:00.
7. Partida care se licitează este 15063 Baia de Criș,cu o valoare a APV-ului de 36534,74 lei.
8.Volumul total de masa lemnosa pe picior oferit la licitație este de de 721,11mc.
9.Prețul de pornire la negociere este de 50.66 lei/mc.

PRIMAR,
Gorcea Mihaiu-Liviu

Source