Anunţ de interes public!!! AMBROZIA (Ambrosia artemisiifolia)

Primăria Municipiului Focșani prin compartimentul de specialitate – Birou agricultură – informează cetățenii cu privire la prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, cu modificările și completările ulterioare, potrivit art.1 alin.(1) „Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane”.
Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) este o plantă anuală, perenă, prezentă în grădini, pe marginea cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi al bazinelor piscicole, pe marginea drumurilor şi a căilor ferate, în apropierea dărâmăturilor, pe şantierele de construcţii, în zone unde s-a depozitat pământ excavat, respectiv pe terenurile lipsite de vegetaţie şi prost întreţinute.Ca urmare a modului în care se răspândeşte şi se înmulţeşte, această buruiană este considerată o plată invadatoare.

Pe lângă faptul că poate provoca pagube importante în culturile agricole, ambrozia are efecte negative asupra sănătăţii umane, provocând probleme serioase de sănătate prin producerea de alergii persoanelor alergice. „Alergiile provocate de această plantă apar cu precădere în lunile august şi septembrie, după polenizare. Polenul afectează sănătatea populaţiei prin producerea de rino-conjunctivite (înroşirea şi „lacrimarea”ochilor, alături de secreţii nazale), astm bronşic, foarte rar dermatită de contact, urticarie. Se apreciază faptul că, în ultimii ani în România, această specie de buruieni începe să se răspândească pe areale din ce în ce mai mari, constituind un real semnal de alarmă, atât ca urmare a fenomenului de încălzire globală cauzat de procentul de creștere a concentrației de dioxid de carbon dar și ca urmare a numărului mare de grăunciori de polen produși de o singură plantă și eliberați în atmosferă în timpul verilor călduroase.

Metodele recomandate pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia sunt: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcție de locul și suprafața infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea în cazul unor suprafețe izolate, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz.

Pentru identificarea buruienii ambrozia, precum și pentru stabilirea metodelor pentru prevenirea, combaterea și distrugerea acesteia, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului au creat pe site-ul propriu o pagină specială de prezentare care poate accesată prin link-urilor de mai jos:

-http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Ambrozia%20prezentare%20si%20combatere.pdf
-https://www.madr.ro/comunicare/4604-masuri-privind-combaterea -ambroziei.html
-http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2018/10/ambrozia_prezentare_si_combatere.pdf
Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor Legi nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, cu modificările și completările ulterioare de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Source