Anunț de atribuire simplificat SCNA1092590 – Furnizare ”Echipamente și materiale didactice” , în cadrul proiectului „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara” Cod SMIS 2014+: 124711.

The post Anunț de atribuire simplificat SCNA1092590 -Furnizare ”Echipamente și materiale didactice” , în cadrul proiectului „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara” Cod SMIS 2014+: 124711 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source