Anunț de atribuire simplificat nr. SCNA1093416 din 09.10.2023 – Furnizare „Echipamente informatice și accesorii de birou”, în cadrul proiectului „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara” Cod SMIS 2014+: 124711.

The post Anunț de atribuire simplificat nr. SCNA1093416 din 09.10.2023 – Furnizare „Echipamente informatice și accesorii de birou”, în cadrul proiectului „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara” Cod SMIS 2014+: 124711 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source