Anunț convocare adunare foști proprietari.docx

 ANUNȚ CONVOCARE ADUNARE FOȘTI PROPRIETARI DE TERENURI ȘI MOȘTENITORII ACESTORA

       Potrivit prevederilor art.2,alin.(1),lit.„h” din Regulamentul privind procedura de constituire,atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate,precum și punerea în posesie a proprietarilor,aprobat prin H.G. nr.890/2005,din componența comisiilor locale(comunale,orășenești sau municipale,după caz),fac parte și 2-4 reprezentanți ai foștilor proprietari deposedați sau moștenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal.

       Conform Hotărârii Consiliului Local Căzănești, nr.73 din 30.10.2023,privind convocarea foștilor proprietari deposedați și moștenitorilor acestora care au solicitat terenuri în termenul legal în baza legilor fondului funciar din orașul Căzănești,în vederea desemnării a doi reprezentanți ai acestora în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, se convoacă adunarea proprietarilor de terenuri din orașul Căzănești,formată din foștii proprietari deposedați sau moștenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal în baza legilor fondului funciar,pentru desemnarea a doi reprezentanți ai acestora în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Căzănești, în data de 10 ianuarie 2024,ora 10.00, în incinta Casei de cultură Căzănești șos.București,nr.95.     

     Pentru a veni în sprijinul persoanelor care nu pot participa fizic la adunarea foștilor proprietari de terenuri sau moștenitorilor , acestea pot transmite propunerea(se va nominaliza o singură persoană) în vederea alegerii reprezentanților în Comisia Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Căzănești, pe adresa de email :

[email protected],până la data de 9.01.2024, ora 12.00.

PRIMAR

STELIAN TRAIAN

 

Source