Primăria Rovinari desfășoară etapa de consultare publică a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Rovinari este o documentație de planificare strategică a mobilității și local necesară pentru realizarea unui plan investițional al proiectelor de mobilitatea urbană durabilă. Acest plan de mobilitate va ilustra viziunea de dezvoltare urbană durabilă, inteligentă și ecologică prin prisma mobilității urbane și a serviciilor de transport.

Obiectivul general al PMUD este crearea și dezvoltarea unui sistem de transport durabil, care să corespundă așteptărilor și nevoilor de mobilitate și accesibilitate a cetățenilor și mărfurilor, în cadrul unui mediu urban atractiv, sănătos și prietenos cu mediul.

În acest context, supunem la consultare publică varianta actuală a PMUD, ce poate fi completată, modificată, îmbunătățită conform recomandărilor primite din partea factorilor interesați.

Varianta consultativă a documentului poate fi parcursă în perioada 12.01.2024 – 26.02.2024.

Propunerile şi sugestiile pot fi transmise pe adresa de e-mail: [email protected]

Documentul poate fi consultat aici:

https://www.primariarovinari.ro/PMUD%20Rovinari_2023%20varianta%20pentru%20consultare%20publica.pdf   

Source