Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Programului de Reajustare Teritorială al Comunei Mogoșoaia”

Inițiatorul proiectului de hotărâre-Primarul Comunei Mogoșoaia

Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente au fost afișate pe website-ul instituției: https://primaria.mogosoaia.ro/  și la sediul Primăriei Comunei Mogoșoaia, din  șos. București-Târgoviște nr. 138.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Programului de Reajustare Teritorială al Comunei Mogoșoaia la registratura Comunei Mogoșoaia sau în format electronic la adresa de e-mail: [email protected]  până la  data de 25.10.2021.

Pentru detalii vă rugăm să consultați documentele atașate prezentului anunț.

Source