Anunț concurs pentru post contractual

 

            PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI , cu sediul in Căzănești, strada Șoseaua București, nr. 93 județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificata si completata de H.G.nr. 1027/2014.

  • Denumirea postului – șef serviciu – Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența, post vacant contractual, pe perioada nedeterminata.

            

                  Condiții specifice de participare la concurs

          a )  nivelul studiilor – minim studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

          b )  permis de conducere pentru categoriile B , C si D;

          c )  curs de șef serviciu voluntar pentru situații de urgenta si cadru tehnic P.S.I. cu certificat de absolvire;

  1. d)   vechime in munca  – minim 5 ani.

            

           Data, ora si locul de desfășurare a concursului:

  • Selectia dosarelor – in data de 09.11.2021 orele 10.00 – afisare rezultate orele 14.00.
  • Proba sportiva – in data de 17. 11. 2021,orele 10.00 ( cf. O.M.A.I. nr. 75/2019). Adresa I.S.U. Ialomita nr. 3309547/30.03.2021.
  • Proba scrisa – in data de 18. 11. 2021, orele 10.00, afisare rezultate orele 14.00.
  • Interviul – in data de 19.11.2021 orele 10.00 – afisare rezultate orele 14.00.

           Dosarele de concurs se pot depune pană la data de 08.11.2021, la sediul Primăriei.

           Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Căzănești, Compartimentul Juridic si Resurse Umane, și la nr. de telefon 0243/264010.

                                                      Primar,

                                          TRAIAN  STELIAN

Anunț și bibliografie concurs șef SVSU.PDF

 

Source