Primăria oraș Rovinari, cu sediul în orașul Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu – Serviciul Fond Funciar, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Rovinari, județ Gorj.

            Concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu – Serviciul Fond Funciar va avea loc la sediul Primăriei Orașului Rovinari, județ Gorj, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari după cum urmează:

  1. În data de 25 septembrie 2023, ora 11.00 va avea loc proba scrisă;
  2. În data de 28 septembrie 2023, ora11.00 va avea loc interviul.

            Dosarele de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu – Serviciul Fond Funciar se depun în perioada  25 august 2023 – 13 septembrie 2023, orele 16.00,  la sediul Primăriei Orașului Rovinari – Compartiment Centrul de Informare a Cetățeanului, Registratură, din orașul Rovinari, str. Florilor, nr. 2, judet Gorj.

  Anunt concurs (242,1 KiB, 9 hits)
  Fisa postului (286,5 KiB, 9 hits)
Source