Primăria orașului Negrești Oaș, județul Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual pe perioadă nedeterminată, post cu o durată a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână, respectiv:

1. Asistent medical, grad II – în cadrul Compartimentului asistență medicală școlară – post studii postliceale
Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condițiile specifice de participare la concurs, sunt următoarele:
-pentru asistent medical, grad II
– absolvent de școală sanitară postliceală, diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997, specialitatea asistent medical generalist sau asistent medical pediatrie
– 6 luni vechime în specialitate
– copie dupa certificatul de membru al O.A.M.M.R. vizat pentru anul în curs
– aviz de participare la concurs eliberat de O.A.M.M.R.

Probele pentru concurs sunt:
– Selecția dosarelor
– Proba scrisă – bibliografie
– Interviu

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
– Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 21 decembrie 2020, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.
– Interviul se va desfășura în data de 23 decembrie 2020, ora 11 la sediul primăriei orașului Negrești Oaș.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial și pe site-ul instituției, respectiv 25 noiembrie – 10 decembrie 2020.

Date contact: insp. R.U.S. Manea Cristina – tel. 0261/854845, int.128.

PRIMAR AURELIA FEDORCA

DESCARCA ANUNTUL

DESCARCA BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

Source