PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS cu sediul în Șos. Ștefănești nr. 116, comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior următor celui deținut a următoarelor funcții publice de execuție:

– Consilier, clasa I, grad profesional Asistent – Compartiment Administrativ, Secretariat, IT și Monitor Oficial Local promovare în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional Principal
– Inspector, clasa I, grad profesional Asistent – Compartiment Administrativ, Secretariat, IT și Monitor Oficial Local promovare în funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional Principal
– Inspector, clasa I, grad profesional Asistent – Compartiment Registru Agricol promovare în funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional Principal

Vizualizare document Source