COMUNA RECEA cu sediul în localitatea Recea, Str.Primăriei nr.2, judeţul Maramureş,organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată din aparatul de specialitate a primarului, , conform prevederilor legale H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.  5 total views,  5 views […] Source