COMUNA RECEA cu sediul în localitatea Recea, Str.Primăriei nr.2, județul Maramureș,  organizează concurs, pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată din aparatul de specialitate a  primarului Source