PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS cu sediul în șos. Ștefănești nr. 116, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, în baza prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de :
– Inspector clasa I, grad profesional Asistent – Compartiment Registru Agricol
– Inspector clasa I, grad profesional Debutant – Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor
– Inspector clasa I, grad profesional Debutant – Compartiment Administrativ, Secretariat, IT și Monitor Oficial Local

Vezi anunț

Source