Serviciul de Iluminat Public al Orașului Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr.2, județul Gorj, organizează  concurs pentru ocuparea urmatoărelor funcții de natură contractuală vacante:

  • muncitor necalificat I în cadrul Compartiment Măturat, Spălat și Întreținerea Căilor

Publice;

  • referent debutant în cadrul Compartiment Contabilitate și Resurse Umane.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală vacante va avea loc în sala de

ședințe a Consiliului Local Rovinari, dupa cum urmează:

 1. În data de 4 octombrie 2021, ora 11.00, va avea loc proba scrisă;

 2. În data de 7 octombrie 2021, ora 11: 00 va avea loc interviul.

Pentru detalii, accesați anunțul următor

  Anunt_concurs_functii_contractuale_Serviciul_de_Iluminat_Public.pdf (1,7 MiB, 1 hits)
Source