Primăria orașului Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de  consilier, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartiment autoritate tutelară și protecția copilului, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari, județ Gorj.

            Concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartiment autoritate tutelară și protecția copilului,  va avea loc la sediul Primăriei orașului Rovinari, județ Gorj, în sala de sedințe a Consiliului Local Rovinari după cum urmează:

            1.În data de 11 aprilie 2022, orele 11.00 va avea loc proba scrisă;

            2.În data  de 14 aprilie 2022, orele 11.00 va avea loc interviul.

            Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartiment autoritate tutelară și protecția copilului, se depun în perioada 9 martie 2022 – 28 martie 2022, orele 16.00, la sediul Primăriei orașului Rovinari – Compartiment Centrul de Informare a Cetateanului, Registratura, din oras Rovinari, str. Florilor, nr. 2 , judet Gorj.

Pentru detalii, accesați fișierele următoare:

  Anunt concurs (119,3 KiB, 4 hits)
  Fișa postului (151,1 KiB, 6 hits)
Source