Nr.18301/04.08.2022

ANUNȚ COLECTIV

Pentru comunicare prin publicitate

    În temeiul prevederilor art.47 alin.(5) lit. b) și ale alin.(6) și (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii cotribuabili:

Nr crt. Numele și prenumele/denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ – fiscal/nr. și data actului
1 Ciobanu Mihaela Adriana Mogoșoaia, jud. Ilfov Adresa 3068/04.03.2022 înștiințare privind înființare poprire
2 Bivolaru Florin Ionuț Mogoșoaia, jud. Ilfov Adresa 3088/04.03.2022 înștiințare privind înființare poprire
3 Ciobanu Florin Mihail Mogoșoaia, jud. Ilfov Adresa 3106/04.03.2022 înștiințare privind înființare poprire
4 Dobre Marin Mogoșoaia, jud. Ilfov Adresa 9841 și 9844/24.03.2022 înștiințare privind înființare poprire
5 Ștefan Eugen Mogoșoaia, jud. Ilfov Adresa 9860/25.03.2022 înștiințare privind înființare poprire
6 Togoi Puiu Viorel Mogoșoaia, jud. Ilfov Adresa 9875/25.03.2022 înștiințare privind înființare poprire
7 Miu Petrică Sector 4, București Adresa 9885 și 9884/25.03.2022 înștiințare privind înființare poprire
8 Infinit Construct Solutions Srl Sector 2, București Adresa 9936/28.03.2022 înființare poprire pt. Anghel Ioana Vandana
9 Ciobanu Florin Mihail Mogoșoaia, jud. Ilfov Adresa 9947/28.03.2022 înștiințare privind înființare poprire
10 Afro Cleaning Srl Sector 1, București Adresa 9948/28.03.2022 înființare poprire pt. Ciobanu Mihaela Adriana
11 Seva Com Impex Srl Sector 1, București Adresa 9950/28.03.2022 înființare poprire pt. Ciobanu Mihaela Adriana
12 Ciobanu Mihaela Adriana Mogoșoaia, jud. Ilfov Adresa 9952/28.03.2022 înștiințare privind înființare poprire
13 Gng Expres Service Srl Sector 2, București Adresa 10230/06.04.2022 înființare poprire pt. Grigorescu George
14 Grigorescu George Mogoșoaia, jud. Ilfov Adresa 10244/06.04.2022 înștiințare privind înființare poprire
15 Belțig Mircea Mogoșoaia, jud. Ilfov Decizia 1860/06.06.2022 ridicare măsuri executare silită
16 Nadolu Angela Miruna Mogoșoaia, jud. Ilfov Proces verbal 12266/04.07.2022 de constatare și declarare a stării de insolvabilitate

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 04.08.2022.

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contacta pe doamna Simona Elena Huțuțui, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0720.880.150, email: [email protected].

Șef serviciu                                                                                                                        Consilier

Ionuț Cernat                                                                                                  Simona Elena Huțuțui

Nr.18307/04.08.2022

PROCES VERBAL

Subsemnata Simona Elena Huțuțui, salariat în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, Compartiment executări silite, am procedat astăzi 04.08.2022 la afișarea Anunțului Colectiv pentru comunicare prin publicitate, înregistrat sub nr.18301/04.08.2022, la sediul instituției, din șos. București -Târgoviște, nr.138, com. Mogoșoaia, jud. Ilfov, respectiv pe site-ul instituției la rubrica “Anunțuri recente” .

Șef serviciu                                                                                                 Consilier

Ionuț Cernat                                                                                               Simona Elena Huțuțui

Source