Nr. 23314 /05.102022

ANUNȚ COLECTIV
Pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. B) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr. Crt. Numele și prenumele/denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ-fiscal/ nr. Și data actului
1 Popescu Maria Cristina Comuna Mogoșoaia Adresă 13355/12.09.2022 înștiințare privind înființarea popririi
2 Tudor Nicoleta Dorina Comuna Mogoșoaia Adresă 13347/12.09.2022 înștiințare privind înființarea popririi
3 Văcăreanu Viorel Comuna Mogoșoaia Adresă 13365/12.09.2022 înștiințare privind înființarea popririi
4 Potangă Alexandru Ștefan Comuna Mogoșoaia adresă 13343/14.09.2022 proces verbal de constatare si declarare  a starii de insolvabilitate
5 Stroe Marius Valentin Comuna Mogoșoaia adresă 13346/12.09.2022 proces verbal de constatare si declarare  a starii de insolvabilitate

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal

emitent.

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 05.10.2022.

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contacta pe doamna TEODORA BALTARIU, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0733470723, e-mail:[email protected]

Șef Serviciu
Ionuț Cernat
Referent,
Teodora  Baltariu

Source