Nr.1023 /16.01.2023

ANUNȚ COLECTIV
Pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. B) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr. Crt. Numele și prenumele/denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ-fiscal/ nr. Și data actului
1 Neacșu Ion Comuna Mogoșoaia adresă 28850/08.12.2022 adresa instiintare privind infiintarea popririi
2 Voicu Luys Fernando Aly Comuna Mogoșoaia adresă 29213/28.12.2022 adresa instiintare privind infiintarea popririi
3 Neacșu Daniela Maria Comuna Mogoșoaia adresă 29108/20.12.2022 proces verbal de constatare si declarare  a starii de insolvabilitate
4 Radu Victor Marius Comuna Mogoșoaia adresă 29110/20.12.2022 proces verbal de constatare si declarare  a starii de insolvabilitate
5 Poștașu Iulian Andrei Comuna Mogoșoaia adresă 29109/20.12.2022 proces verbal de constatare si declarare  a starii de insolvabilitate
6 Anghel Ion Comuna Mogoșoaia adresă 29115/20.12.2022 proces verbal de constatare si declarare  a starii de insolvabilitate

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal

emitent.

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 16.01.2023.

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contacta pe doamna TEODORA BALTARIU, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0733470723, e-mail:[email protected]

Șef Serviciu
Ionuț Cernat
Referent,
Teodora  Baltariu

Source