ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI PRIMĂRIA   ANUNT             SISTEMUL LOCAL DE COLECTARE – CENTRU SRL colecteaza in data Source