CLUBUL SPORTIV ACADEMICA – COMUNA RECEA judelui Maramureş cu sediul în localitatea Recea. Str.Stadionului nr.2A. judelui Maramureş, organizează concurs, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante. pe perioadă nedeterminată, eoni. ll.Ci. nr.l.>362022 pentru aprobarea Regulamentului cadru pri\ ind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi a UCL Recea nr.7 din […] Source