Nr.831 din 23.08.2021

 

 

 

 

A N U N T

 

Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 24.09.2021, respectiv 27.09.2020, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-IV, examen pentru promovarea in grad imediat superior celui detinut pentru urmatoarele functii publice de executie:

1.     din inspector  clasa I grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior in cadru Serviciului Public de Asistenta Sociala-Compartiment Asistenta Sociala

2.     din politist local  clasa I grad profesional principal in politist local  clasa I grad profesional superior , in cadrul Serviciului de Politie Locala-Birou Ordine si Liniste-Paza Bunurilor;

3.     din politist local  clasa I grad profesional principal in politist local  clasa I grad profesional superior , in cadrul Serviciului de Politie Locala-Compartiment Constructii si Afisaj Stradal;

      I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI

  • depunerea dosarelor se face până la data de 13.09.2021 (23.08.2021 -13.09.2021) la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
  • proba  scrisă se va desfăşura în data de 24.09.2021 ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-III;
  • interviul se va desfăşura în data de 27.09.2021, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-III.

 

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE :          

●  sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care  promoveaza;

            ● sa fi obtinut cel putin calificativul “bine” la evaluarea performantelor individuale  in ultimii 2  ani in care functionarul public a fost in activitate;

●  sa nu aiba  o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod.

III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 

  • formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
  • adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  • dovada obtinerii numarului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu in conditiile legii, sau a urmarii unei forme de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate ;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate ;
  • adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii situatiei disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres daca acestuia i-a fost aplicata o sanctiune disciplinara care nu a fost radiata.

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI

Laurentiu  SONCHERECHE

 

 

 

Anunt (.doc)

Source