Având în vedere evoluția situației existente la nivel național și măsurile dispuse pentru diminuarea efectelor contaminării cu virusul SARS-CoV-2, vă informăm că actele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat ori urmează să expire în perioada stării de alertă, sunt și rămân valabile pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.
De asemenea vă informăm că începând cu data de 12.01.2021, cererile pentru eliberarea cărților de identitate vor fi soluționate în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora.

Source