DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ SERVICIUL AUTORIZĂRI, COMERCIAL, TRANSPORT AUTORITATEA DE AUTORIZARE

ANUNȚ

În perioada 20 ianuarie – 31 martie 2021 se vor viza autorizațiile taxi, conform Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere și H.C.L. nr. 44/2011 privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 privind aprobarea Regulamentului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere.
Pentru vizarea autorizației/autorizațiilor taxi, operatorul de transport în regim de taxi are obligația să dețină un autovehicul cu o vechime corespunzătoare legislației în vigoare și să prezinte, în termenul legal, dosarul care să conțină următoarele documente, în original și copie:

 1. cerere tip
 2. certificat de înmatriculare, cu viză I.T.P. taxi valabilă
 3. autorizația de transport
 4. autorizația taxi în original
 5. certificat de agreare R.A.R. cu viză valabilă
 6. declarație pe proprie răspundere că are asigurată activitatea de dispecerizare
 7. certificatul de competență profesională pentru manager transport în regim de taxi (pentru transportatorul persoană juridică sau întreprindere familială)
 8. atestatul profesional al taximetristului, vizat la termen, în cazul transportatorului persoană fizică autorizată
 9. cazierul judiciar al transportatorului P.F.A. sau Î.I., respectiv al managerului de transport pentru transportatorul persoană juridică sau Î.F.
 10. dovada achitării taxei pentru locul de așteptare clienți (36 euro/vehicul)
 11. dovada achitării taxei de vizare anuală pentru fiecare autorizație taxi (60 lei/fiecare autorizație taxi).

Dosarul se depune la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman, după următorul program:

 • luni – joi: 08,00 – 16,30
 • vineri: 08,00 – 14,00

Autorizațiile vizate se ridică de la același birou, după 10 zile de la data depunerii.

Source