Anunt (.doc)

 

Nr.2057din 10.11.2021

 

A N U N T

 

 

Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 10.12.2021, respectiv 14.12.2021, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-IV, examen pentru promovarea in grad imediat superior celui detinut pentru urmatoarele functii publice de executie:

1.   din inspector, clasa I, grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior in cadru Directiei Economice, Serviciul Impozite si Taxe – Compartiment Impunere si Incasare.

2.   din inspector, clasa I, grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior in cadru Serviciului Pubil de Evidenta Persoanelor.

            I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI

  • depunerea dosarelor se face până la data de 29.11.2021 (10-29.11.2021) la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
  • proba  scrisă se va desfăşura în data de 10.12.2021, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-III;
  • interviul se va desfăşura în data de 14.12.2021, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-III.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE :          

●  sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care  promoveaza;

            ● sa fi obtinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experientă sau vizite de studiu,in conditiile legii sau să fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

            ●  sa fi obtinut cel putin calificativul “ bine ” la evaluarea performantelor individuale  in ultimii 2  ani in care functionarul public a fost in activitate;

●  sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod.

 

III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 

  • formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
  • adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  • dovada obtinerii numarului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu in conditiile legii, sau a urmarii unei forme de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate ;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate ;

·      adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

 

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI

Laurențiu Șonchereche

Source